Logística, enginyeria i prevenció de riscos laborals.
Assesorament nous emprenedors.
Formació tècnica.

Informació - Màster Superior en PRL

aco2s està autoritzada per la Generalitat de Catalunya com a entitat formativa número 121/04/T per la realització de cursos de Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals, en les especialitats de:

Aquests cursos estan dirigits a persones que disposin com a requisit indispensable d’una diplomatura i/o llicenciatura universitària. Es tracta d’una titulació oficial i homologada a tot el territori espanyol, Ja hem fet aquest curs per més de 400 alumnes de Lleida i Tarragona i aquest any 2009, segons ens comuniquen des de la Direcció General de Relacions Laborals, serà l’últim any per aconseguir aquesta titulació de forma semipresencial; doncs aquests cursos seran carrera universitària de primer cicle i aquest títols seran equiparables a la futura titulació universitària.

Oficinas TARRAGONA: Plaça Prim, 6, 2º 4ª, 43001. Tel: 977 21 46 64 | Oficinas LLEIDA: c/Santa Marta, 4, ent. 9 ª, 25007. Fax: 877 00 10 26
formacio@aco2s.com